*** مراحل اقدام جهت فراغت از تحصیل به ترتیب***

*** مراحل اقدام جهت فراغت از تحصیل به ترتیب***
اعلام شدن تمام نمرات دانشجو به ویژه پروژه و کارورزی
تایید نمرات دانشجو در سیستم گلستان
مراجعه به کارشناس رشته و تکمیل فرم درخواست فارغ التحصیلی
تسویه حساب شهریه دانشجو ( بعد از مراجعه به کارشناس رشته)
تسویه وام دانشجویی و سایر تسهیلات دانشجویی
تحویل مدارک فارغ التحصیلی دو هفته پس از تکمیل فرم درخواست
*** مدارک مورد نیاز جهت دانش آموختگی ***
کپی تمام صفحات شناسنامه
کپی کارت ملی (پشت و رو)
کپی مدرک پیش دانشگاهییا دیپلم نظام قدیم
کپی کارت نظام وظیفه معافیت یا پایان خدمت
ارائه تاییدیه تحصیلی دوره پیش دانشگاهی یا تاییدیه تحصیلی دیپلم نظام قدیم
6قطعه عکس پرسنلی پشت نویس شده
تکمیل فرم تسویه حساب
مراجعه به آقای عیدیوندی به منظوراعمال 60.000 تومان هزینه های فارغ التحصیلی
(ضمناً طبق نظر استان پس از ارسال مدارک از واحد، حداقل 2الی3ماه بعد گواهی موقت دانشجو به مرکز اصلی وی ارسال می گردد. لطفاً از هر گونه مراجعه پیش از موعد اکیداً خودداری نمایید.)
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر