نحوه محاسبه نمره میان ترم
بسیااااااااااار مهم !

به اطلاع دانشجویان می رساند از مجموع 8 نمره میان ترم، 6 نمره مربوط به آزمون کتبی میانترم دانشجو و 2 نمره فعالیت کلاسی تعریف شده است.
لذا دانشجویانی که در کلاس حضور ندارند نمره میان ترم آنان از 6 نمره محاسبه خواهد شد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر