آزمون دروس عمومی نیمسال اول 1400-1399
 
با سلام و احترام،
پیرو دستورالعمل اجرایی ارزشیابی های دروس نیمسال اول 1400-1399 به شماره 43302/3،  به استحضار می‌رساند آزمون دروس عمومی جدول ذیل، توسط مرکز سنجش و آزمون و به صورت متمرکز برگزار خواهد شد. با عنایت به اینکه آزمون های فوق به صورت برخط برگزار می‌گردد، جهت استفاده از حداکثر پهنای باند اینترنت و برگزاری مطلوب آزمون دروس عمومی، دروس فوق بر اساس جمعیت دانشجویی به تفکیک استان در تاریخ و ساعت مشخصی (فایل پیوست) برگزار خواهد شد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید به نحو مقتضی تاریخ و ساعت برگزاری آزمون‌ها به دانشجویان اطلاع رسانی گردد.
نکته1: تاریخ و ساعت آزمون دروس فوق در کارت آزمون توسط دانشجو قابل رویت می باشد.
نکته 2: آزمون بخش نظری کلیه دروس نظری- عملی توسط این مرکز برگزار خواهد شد و بخش عملی توسط اساتید محترم ارزشیابی شود.
 
ردیف کددرس نام درس ردیف کددرس نام درس
1 1233033 اخلاق اسلامي (مباني ومفاهيم ) 21 1233032 تفسيرموضوعي قرآن (علوم انساني )
2 1233029 اخلاق اسلامي(مباني و مفاهيم) 22 1233038 تفسيرموضوعي نهج البلاغه
3 1220889 ارزشهاي دفاع مقدس 23 1233039 تفسيرموضوعي نهج البلاغه
4 1233025 انديشه اسلامي 1 24 1220657 حفظ جزء 30 قرآن كريم
5 1233030 انديشه اسلامي 1(علوم انساني ) 25 1220658 حفظ جزء 30 قرآن كريم
6 1220584 انديشه اسلامي 1 (دانشپذيري) 26 1233043 دانش خانواده و جمعيت
7 1233026 انديشه اسلامي 2 27 1233044 دانش خانواده وجمعيت
8 1233031 انديشه اسلامي 2(علوم انساني ) 28 1212255 زبان خارجي
9 1220478 انديشه سياسي امام خميني 29 1212256 زبان خارجي
10 1220479 انديشه سياسي امام خميني 30 1212270 زبان عمومي (دانشپذيري)
11 1220424 انقلاب اسلامي ايران 31 1213209 فارسي
12 1220434 انقلاب اسلامي ايران (علوم انساني ) 32 1213210 فارسي
13 1223174 آشنايي باقانون اساسي جمهوري اسلامي 33 1229127 فرهنگ وتمدن اسلام و ايران
14 1223175 آشنايي باقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 34 1229128 فرهنگ وتمدن اسلام و ايران
15 1220433 آيين زندگي (اخلاق كاربردي )علوم انساني 35 1211410 فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث تربيتي)
16 1233027 آيين زندگي (اخلاق كاربردي ) 36 1211411 فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث تربيتي)
17 1215427 تربيت بدني 37 1215428 ورزش 1
18 1215431 تربيت بدني 38 1215432 ورزش 1
19 1215429 تربيت بدني ويژه 39 1215430 ورزش ويژه
20 1233028 تفسيرموضوعي قرآن
 
تاریخ و ساعت دروس عمومي
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر