درخصوص عدم امکان ثبت نمره دانشجویان بدهکار در نیمسال جاری توسط اساتید باسلام،
     عطف به نامه شماره 44616/3/د مورخ 25/8/99 معاونت محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی درخصوص عدم امکان ثبت نمره دانشجویان بدهکار در نیمسال جاری توسط اساتید، دستور فرمائید تا پیگیری های لازم جهت وصول شهریه حداکثر تا پایان ماه جاری صورت گرفته بنحوی که در 1/10/1399 (شروع آزمون طبق تقویم آموزشی) بدهی دانشجویان تسویه گردیده و مشکلی در ثبت نمره دانشجویان ایجاد نگردد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر