برنامه کلاسی رشته ­ی علوم تربیتی

رشته ‌ی علوم تربیتی

نکته: دروسی که تاریخ شروع آنان ستاره دار (*)  است، بصورت یک هفته در میان تشکیل می شوند.

نام درس

شماره درس

شماره ترم

تاریخ شروع کلاس

تعداد جلسات

روز

ساعت

شماره کلاس

نام استاد

روانشناسی رشد

1211612

2

06/12/1398

6

سه شنبه

12:00 تا 14:00

110

مینا مهرابی نیا

سیر تحول تعلیم و تربیت در ایران قبل و بعد از اسلام

1211613

2

*07/12/1398

6

چهار شنبه

12:00 تا 14:00

109

مریم فرهمند

تعلیم و تربیت اسلامی

1211614

2

*06/12/1398

6

سه شنبه

14:00 تا 15:30

109

مریم فرهمند

مبانی و اصول برنامه ریزی درسی

1211615

2

06/12/1398

6

سه شنبه

8:00 تا 10:00

کانکس

خدیجه نورانی

تکنولوژی آموزشی

1211616

2

06/12/1398

6

سه شنبه

10:00 تا 12:00

کانکس

خدیجه نورانی

مبانی و اصول مدیریت آموزشی

1211617

2

*06/12/1398

6

سه شنبه

15:30 تا 17:00

109

مریم فرهمند

آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان

1211618

2

6

اعلام میگردد

روانشناسی اجتماعی (اختیاری)

1211619

2

02/02/1399

6

سه شنبه

12:00 تا 14:00

کانکس

خدیجه نورانی

مکتب های فلسفی و نظریه های تربیتی

1211645

4

6

اعلام میگردد

روانشناسی یادگیری(اختیاری)

1211629

4

03/02/1399

6

چهار شنبه

12:00 تا 14:00

کانکس

خدیجه نورانی

سازمان ها و قوانین آموزش و پرورش

1211650

4

*14/12/1398

6

چهار شنبه

8:00 تا 10:00

109

مریم فرهمند

تربیت اخلاقی

1211631

4

*14/12/1398

6

چهار شنبه

10:00 تا 12:00

109

مریم فرهمند

آمار استنباطی

1211632

4

06/12/1398

8

سه شنبه

14:00 تا 15:30

کانکس

فروغ‌السادات بزرگپور

مبانی راهنمایی و مشاوره

1211636

4

06/12/1398

6

سه شنبه

12:00 تا 14:00

کانکس

خدیجه نورانی

روانشناسی و آموزش کودکان تیزهوش و خلاق(2واحد تخصصی گرایش نیازهای ویژه)

1211671

4

02/02/1399

3+5

سه شنبه

8:00 تا 10:00

110

مینا مهرابی نیا

روانشناسی و آموزش کودکان ناتوانی هوشی(2واحد تخصصی گرایش نیازهای ویژه)

1211672

4

02/02/1399

3+5

سه شنبه

10:00 تا 12:00

110

مینا مهرابی نیا

روش تدریس علوم تجربی و اجتماعی(2واحد تخصصی گرایش پیش و دبستان)

1211689

4

02/02/1399

3+5

سه شنبه

8:00 تا 10:00

کانکس

خدیجه نورانی

برنامه ریزی درسی دوره های تحصیلی پیش دبستانی و دبستان(2واحد تخصصی گرایش پیش و دبستان)

1211690

4

02/02/1399

6

سه شنبه

10:00 تا 12:00

کانکس

خدیجه نورانی

مسائل آموزش و پرورش (اختیاری)

1211635

6

*06/12/1398

6

سه شنبه

10:00 تا 12:00

109

علی بساک

کاربرد رایانه در تعلیم و تربیت

1211649

6

03/02/1399

6

چهار شنبه

15:30 تا 17:00

109

ابراهیم روشنا

الگوها و روش های تدریس

1211630

6

07/12/1398

6+5

چهار شنبه

12:00 تا 14:00

کانکس

خدیجه نورانی

طراحی آموزشی

1211633

6

07/12/1398

6

چهار شنبه

10:00 تا 12:00

کانکس

خدیجه نورانی

تدوین و نگارش متون و گزارش های علمی

1211651

6

*06/12/1398

6

سه شنبه

8:00 تا 10:00

109

علی بساک

آموزش و پرورش تطبیقی

1211652

6

*07/12/1398

6

چهار شنبه

14:00 تا 15:30

109

مریم فرهمند

متون تخصصی علوم تربیتی(2واحد تخصصی گرایش نیازهای ویژه)

1211674

6

07/12/1398

6

چهار شنبه

15:30 تا 17:00

109

بیژن کاظمی آرپناهی

متون تخصصی علوم تربیتی(2واحد تخصصی گرایش پیش و دبستان)

1211692

6

07/12/1398

6

چهار شنبه

15:30 تا 17:00

109

بیژن کاظمی آرپناهی

اختلال های رفتاری و هیجانی

1211658

8

*13/12/1398

6

سه شنبه

8:00 تا 10:00

109

مریم فرهمند

ارتباط انسانی

1211661

8

*13/12/1398

6

سه شنبه

14:00 تا 15:30

109

علی بساک

تربیت رسانه ای

1211660

8

*13/12/1398

6

سه شنبه

15:30 تا 17:00

109

علی بساک

ناتوانی های یادگیری(2واحد تخصصی گرایش نیازهای ویژه)

1211677

8

3+5

اعلام میگردد

روش های مشاوره با دانش آموزان با نیازهای ویژه(2واحد تخصصی گرایش نیازهای ویژه)

1211678

8

3+5

اعلام میگردد

مددکاری اجتماعی(2واحد تخصصی گرایش نیازهای ویژه)

1211679

8

3+5

اعلام میگردد

روش تدریس ریاضیات(2واحد تخصصی گرایش پیش و دبستان)

1211695

8

03/02/1399

3+5

چهار شنبه

10:00 تا 12:00

کانکس

خدیجه نورانی

بهداشت و تغذیه مادر و کودک(2واحد تخصصی گرایش پیش و دبستان)

1211697

8

*13/12/1398

6

سه شنبه

10:00 تا 12:00

109

مریم فرهمند

نکته: دانشجویان ترم 4 پس از تعیین گرایش در سیستم و تایید نهایی آن توسط کاربر آموزش، موظف به انتخاب  دروس تخصصی گرایش خود از جدول ارائه دروس می باشند. لذا در این خصوص به انتشارات دانشگاه مراجعه نموده و تعیین گرایش نمایید. هر گونه سوال در این مورد را روزهای حضور استاد با مراجعه به سرکار خانم دکتر نورانی عضو هیئت علمی گروه مطرح نمایید. توجه داشته باشید پس از تایید نهایی گرایش توسط سیستم، امکان تغییر گرایش تا پایان فراغت از تحصیل به هیچ عنوان امکان پذیر نمی باشد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر